top of page
Search

Wijziging management Rotec BV


Op de foto van links naar rechts: Steven Mertens, Tom Gevers, Tom Meeus, Nick Driesen en Ruben Deleu


Beste,

Rotec hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met zijn klanten en wij houden u dan ook graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Per 1.1.2022 werden de aandelen van Rotec BV overgedragen van Tom Gevers en Tom Meeus naar Nick Driesen, Ruben Deleu & Steven Mertens.

Bij de overdracht vertegenwoordigden zij respectievelijk de afdelingen “soldeermaterialen”, “Identificatie”, “reinigingsmiddelen”, “thermal management”,” coating en ingietmaterialen”.

Sindsdien werden geleidelijk aan de specifieke dagdagelijkse verantwoordelijkheden van Tom & Tom overgenomen door Nick, Ruben en Steven.

Nu, bijna anderhalf jaar later kunnen we met trots melden dat deze overdracht volledig is afgerond.

Nick, Ruben en Steven zijn gezamenlijk 20 jaar werkzaam bij Rotec en samen met het ganse team garanderen we zo de continuïteit van de onderneming en nog belangrijker de relatie met u als klant.

Rotec blijft het vertrouwde adres voor uw verbruiksgoederen en procesondersteuning bij PCBA-assemblage met de correcte, snelle service en support die u van ons verwacht.

And last but not least: Tom & Tom blijven de komende jaren een adviserende en technisch ondersteunende rol vervullen binnen Rotec.


Wij willen u bij deze dan ook graag bedanken voor het jarenlange vertrouwen in Rotec en kijken uit naar de toekomstige samenwerking met jullie.

Met vriendelijke groeten,

Tom Gevers, Tom Meeus, Nick Driesen, Ruben Deleu en Steven Mertens


 

Change of management Rotec BV

Rotec values personal contact with its customers and we are happy to keep you informed of developments within our company. Per 1.1.2022, the shares of Rotec BV were transferred from Tom Gevers and Tom Meeus to Nick Driesen, Ruben Deleu & Steven Mertens. Upon the transfer, they represented the "soldering materials", "identification", "cleaning agents", "thermal management"," coating and moulding materials" divisions respectively. Since then, Tom & Tom's specific day-to-day responsibilities were gradually taken over by Nick, Ruben and Steven. Now, almost a year and a half later, We are proud to announce that this transfer has been fully completed. Nick, Ruben and Steven together have more than 20 years of experience within Rotec, and together with the entire team, we guarantee the continuity of the company and, more importantly, the relationship with you. Rotec remains the trusted address for your consumables and process support in PCBA assembly with the correct, fast service and support you expect from us. And last but not least, Tom & Tom will continue to play an advisory and technical support role within Rotec in the coming years.

We would therefore like to thank you for your many years of trust in Rotec and look forward to work with you in the future. Kind regards, Tom Gevers, Tom Meeus, Nick Driesen, Ruben Deleu and Steven Mertens


141 views

Comments


bottom of page